Izborni rezultati - Lokalni izbori 2020 LIVE

Općinski načelnik

Posljednje izmjene: 28.11.2020. u 16:25

Općinsko vijeće (Osvojeni glasovi)

NAPOMENA: Rezultati lokalnih izbora 2020 za općinu Zavidovići se preuzimaju sa oficijelne stranice Centralne Izborne Komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH). Isti se preuzimaju periodično te u datom momentu mogu predstavljati pogrešnu sliku stanja ukoliko nisu pravovremeno ažurirani. Portal Zdici.info se ograđuje od eventualnih pogrešnih rezultata načinjenih od strane CIK-a ili treće strane.

Zdici.info nudi besplatne servisne informacije prijevoznih usluga svojim korisnicima. Dostupne su satnice o saobraćaju autobusa kompanije "Prevoz putnika Zavidovići", kontakti raspoloživih taksista koji vrše usluge na području naše općine, također informacije o dolascima i polascima vozova sa stanice u Zavidovićima.

U narednom periodu planirano je dodavanje novih servisnih usluga iz drugih djelatnosti koje će biti dostupne korisnicima portala.
Prevoz Putnika d.o.o. osnovano je davne 1978 godine. Osnovne djelatnosti društva su Javni linijski i vanlinijski prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju, usluge autobuske stanice, održavanja vozila kao i ostale srodne usluge.

Prevoz Putnika ima po jednu međunarodnu i međuentitetsku liniju, po četiri federalne i kantonalne te 19. općinskih linija.
Prva pruga u Bosni i Hercegovini puštena je u saobraćaj 24. decembra 1872. godine. Bila je to pruga normalnog kolosjeka od Banje Luke do Dobrljina (101,6 km), izgrađena kao dio Carigradske magistrale koja je, prema planovima Turske, trebala povezati Carigrad sa Bečom.

Prva pruga u Zavidovićima izgrađena je tokom Austrougarske vladavine u sklopu pruga industrijalca Ota Štajnbasa koja je služila za za eksploataciju rudnog i šumskog bogatstva.
Registar dijaspore – eDijaspora omogućava mapiranje iseljeništva općine Zavidovići te stvaranje pretpostavki za intenziviranje i podizanje komunikacije sa iseljeništvom na viši nivo.

e-Matičar je aplikacija i baza podataka koja potpuno pokriva sve poslove matičnog ureda: matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih, državljana; automatsko kreiranje izvoda iz svih matičnih knjiga, uvjerenja i drugih izvještaja. Osobe koje borave u zemlji i inostranstvu a čije se matične knjige vode na području općine Zavidovići, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem servisa eMatičar. Plaćanje ove usluge možete izvršiti preko sistema ”e-pay”, u kojem koristite kreditnu karticu za uplatu takse.