Program Smart tv od prethodnog dana, 10:00 - 17:00
Himna Bosne i Hercegovine, 17:00 - 17:03
Pregled programa, 17:03 - 17:05
Na današnji dan, 17:05 - 17:10
IMPULS ZNANJA, 17:10 - 18:00
BAŠTINE, 18:00 - 18:35
Putopisi, 18:35 - 19:30
Bosanska sevdalinka, 19:30 - 20:15
Otvaranje PZU "Poliklinika Nejra" Zavidovići - 18.6.2018., 20:15 - 21:00
Hifz-Tešanj 2019. Snimak drugog dijela, 21:00 - 23:00
Iz sehare Smart televizije, 23:00 - 23:55