Danas obilježavanje godišnjice oslobođenja Gostovića

Dešavanja

Četvrti decembar u mjesnoj zajednici Gostović tradicionalno se obilježava kao dan oslobođenja gostovićkog rejona tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosno, 1992. godine.

Napad u dolini Gostovića je počeo 10. juna 1992. godine, toga dana je palo oko 300 granata raznih kalibara na sela Sinanoviće, Borovnicu, Lijevču, Bajvate, Beše i Mahoje.

Dolina Gostovića u potpunosti je očišćena 4. decembra 1992. godine kad grad počinje ponovo da diše.

U akciji su učestvovale sve raspoložive jedinice udružene sa Zeničkom jedinicom. Oslobođenje okupiranih sela u dolini Gostovića je krenulo u ranim jutarnjim satima. Akcija je pripremana u strogoj tajnosti i osim komandira jedinica niko nije znao za akciju.

Oslobođeno je 200 kilometara zauzete teritorije. Oslobođena su sela Grabovica, Fojnica, Sinanovići, Mahoje, 9. kilometar uz rijeku Gostović, Mitrovići, Priluk i cijeli rejon Kamenice i stare Kamenice.

Nakon pada ovih sela mještani sela Ljeskovica i dijela Lovnice sami bez borbe se povlače preko Kamenice u rejon stare Kamenice prema selu Vozuća.

Zdici.info