Džemat Mahoje jedan od najstarijih džemata: Mustafa ef. Klinčević obavljao imamsku dužnost prije 132 godine

Dešavanja

Jasmin ef. Mešić, imam džemata Mahoje, gleda dekret i molbu svog prethodnika od prije 132 godine.

Ostaci srednjovjekovne kulture kao i popisi stanovništva Bosanskog sandžaka iz 1565. i 1604. godine svjedoče o višestoljetnom postojanju zavidovićkog sela Mahoje.

Kao sastavni dio života ljudi ovog kraja zauzima i vjerski život.

Ovih dana Mahoje je u fokusu zbog jednog zanimljivog događaja.

Već duže vrijeme mr. sc. Nihad Klinčević radi na istraživanju svog porodičnog stabla i u arhivi Gazi Husrev – begove biblioteke u Sarajevu pronašao je dva dokumenta koji se odnose na njegovog pradjeda Mustafu ef. Klinčevića.

Radi se o molbi i dekretu za postavljanje na položaj imama u džematu Mahoje. Navedeni dokumenti potiču iz 1887. ili 1304. hidžretske godine i pisani su staroosmanskim jezikom na arapskom pismu.

Ovo nam svjedoči o stoljetnoj tradiciji imamskog poziva ovog mjesta, dok je džemat Mahoje jedan od rijetkih koji posjeduje ovako stare zvanične dokumente.

Kao poklon porodice Klinčević, u džamiji u Mahoju postavljene su kopije dokumenata, a sadašnji imam Jasmin ef. Mešić imao je priliku da primi i prisustvuje postavljanju dokumenata svog prethodnika od prije 132 godine.

– Svi bi mi trebali pažljivije čuvati sve naše stare fotografije i dokumente, ali se i posvetiti istraživanju porodičnog stabla, jer je velika vjerovatnoća da postoji još mnogo sličnih dokumenata od nekih članova naše porodice – poručuje Klinčević.

Zdici.info