Gradonačelnik u saradnji sa Fondacijom IMPAKT organizovao prijem za poduzetnice i poduzetnike

Dešavanja

U prostorijama Gradske uprave Zavidovići, 26. 2. 2024. godine, održan je svečani prijem za poduzetnice i poduzetnike koji su u prethodnim godinama podržani kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja.

Prijem je organizovan u saradnji sa Fondacijom IMPAKT a namjera je istaći važnost podrške poduzetničkim inicijativama i razvoju poslovnog sektora u našoj zajednici.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja vitalan mehanizam podrške za lokalne poduzetnike i poduzetnice, pružajući im ne samo mentorsku podršku već i finansijska sredstva i resurse kako bi razvili svoje poslovne koncepte.

Kroz ovakve inicijative, Grad Zavidovići potvrđuje svoju posvećenost stvaranju poticajnog okruženja za rast malih i srednjih preduzeća, ključnih pokretača ekonomske aktivnosti i otvaranja novih radnih mjesta, a do sada je kroz ovaj program podržano 14 poslovnih ideja u Zavidovićima.

Razvojni projekti poput IMPAKT inkubatora poslovnih imaju izuzetan značaj za lokalne zajednice jer ne samo što podstiču ekonomski rast i stvaraju nova radna mjesta, već i promovišu inovacije, podstiču kreativnost i poduzetnički mindset i jačaju poslovnu infrastrukturu.

Grad Zavidovići se nalazi u procesu pozitivne transformacije, gdje su svi napori usmjereni ka stvaranju prosperitetne i održive budućnosti za sve građane, a inicijative poput IMPAKT inkubatora su ključne u ostvarivanju ovog cilja, stvarajući osnovu za dugoročni ekonomski rast i društveni napredak.

Poduzetnik Enes Beganović uručio je Gradonačelniku ručno rađeni sat kao poklon za doprinos razvoju poduzetništa u Zavidovićima.

Gradonačelnik Hašim Mujanović istakao je da je cilj Gradske uprave Grada Zavidovići dobar i kvalitetan poslovni ambijent te da je Fondacija IMPAKT doprinijela u tome a što se može prepoznati kroz realizovane projekte. Gradonačelnik se zahvaljuje Fondaciji IMPAKT na dobroj saradnji te sa nada da će se ona nastaviti i u narednom periodu.

Gradonačelnik Hašim Mujanović posjetio je i grupu budućih poduzenika i poduzetnica koji su u isto vrijeme pohađali poduzetničku obuku.

Izvorni Članak: zavidovici.ba