JKP Radnik d.o.o Zavidovići nabavilo novo vozilo za prikupljanje i odvoz otpada

Dešavanja

JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići je prijavom na Javni poziv za projekat nabavke kamiona od 8 m3 dobilo novčana sredstva u iznos od 20.000 KM.

Nakon što je potpisan Ugovor sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Ze-do kantona o dodjeli navedenih novčanih sredstava raspisan je tender za nabavku navedenog kamiona. Na tenderu je izabran najpovoljniji dobavljač Liv-s d.o.o. Visoko sa ponudom od 105.000 KM bez PDV-a.

Obzirom da su sredstva od Ministarstva bila nedovoljna za realizaciju navedenog projekta, to se izvršila prodaja starog željeza i Buldozera, te napravile i još uvijek prave velike uštete na poslovanju kako bi se kamion otplatio u 3 jednake rate kako je i ugovoreno.

Danas, 08.08.2018. godine kamion je stigao u preduzeće gdje je potrebno da se izvši još registracija vozila.

Ovo vozilo će imati značajnu ulogu za preduzeće u smislu da da će zamijeniti traktor i LT kombi s kojim se do sada prikupljao otpad, a također može da prazni i kontejnere što će biti olakšano u užem gradskom jezgru, posebno na mjestima koja su skučena za prolaz vozila.

Izvorni članak: www.jkpradnik.ba