Makroekonomski pokazatelji općine Zavidovići

Dešavanja

Pozicija Općine je specifična kada je u pitanju odgovornost prema građanima. Građani na izborima direktno biraju načelnika i za sve probleme koje imaju očekuju da načelnik i općina ponude rješenja. Naravno da je problema mnogo u općini Zavidovići obzirom da ima 21 mjesnu zajednicu, a shodno tome nemoguće je sve probleme riješiti odmah i brzo. Zbog toga je veoma važno redovno informisati građane o projektima i planovima, odnosno koliko je važno imati dvosmjernu komunikaciju sa građanima vezano za okolnosti u kojima se nalazimo.

Početkom 2017. godine Općinski načelnik susreo se sa dugogodišnjim problemima kojima se niko nije bavio, predanim radom uveo je red i disciplinu u rad općinske administracije, te prikazao jedan novi odnos prema javnom poslu i zanimanju, koji je odgovoran i uvažavajući prema svima.

Prikaz osnovnih makroekonomskih pokazatelja u periodu od 2016. – 2018. godine pokazuje kontinuiran napredak, što ukazuje na to da je javna uprava i Općinski načelnik Zavidovića mr. sci. Hašim Mujanović, u postojećem zakonskom okviru, raspoloživim mehanizmima i sredstvima, prepoznala ispravan pravac djelovanja u ostvarenju napretka lokalne zajednice, ističući da treba nastaviti sa započetim mjerama i aktivnostima, kako bi napredak bio još izraženiji i brži.

U skladu sa strateškim opredjeljenjima općine Zavidovići ekonomska politika u srednjoročnom razdoblju bit će usmjerena i na osiguravanje optimalnog okruženja za razvoj konkurentne privrede na području Općine, a što između ostalog podrazumijeva podršku razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poticanje razvoja poljoprivrede u ruralnim područjima Općine, te značajniju podršku u promociji turizma i razvoju turističke infrastrukutre.

U funkciju razvoja potrebno je staviti i novostečeni status Općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, te iskoristiti sve pogodnosti koje BFC certifikat donosi općinama sa ovim statusom. Akreditaciono tijelo BFC SEE na osnovu odluke Regionalnog savjeta od 27.05.2019. godine potvrđuje da Općina Zavidovići ispunjava kriterije Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugositočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE Edicija III sa ostvarenih 87.00 od maksimalnih 100 procentnih poena.

Ovo je pokazatelj da aktivnim, kreativnim i inovativnim radom promjena na bolje je itekako moguća, obzirom da je budžet Općine usmjeren na kvalitetne projekte od kojih svi građani imaju koristi.

Osnovni cilj je zadržati pravac razvoja općine Zavidovići kao lokalne zajednice koja je sposobna zadovoljiti potrebe građana u svim sferama od lokalnog značaja i u okvirima koji proističu iz zakonskih obaveza i općih akata.

Zdici.info