Obavještenje o naredbama Općinskog načelnika

Dešavanja
Općinski načelnik: Hašim Mujanović

Općinski načelnik: Hašim Mujanović (Foto: Zdici.info)

Dana, 14.05.2019. godine Općinski štab civilne zaštite Zavidovići na VI vanrednoj sjednici na čelu sa Općinskim načelnikom Hašimom Mujanović donio je naredbu o angažovanju Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva općine Zavidovići, Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, te JKP „ Radnik“ d.o.o. Zavidovići da angažuju uposlenike i inspektore na obilasku terena na kojima su nastale štete usljed djelovanja velikih kišnih padavina 13. i 14. maja 2019. godine.

Uposlenici i inspektori, svako iz svoje nadležnosti, imaju naredbu da što hitnije obiđu teren, utvrde djelovanje ljudskog faktora, te predlože mjere za sprečavanje ponovnog nastanka šteta.

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu općine Zavidovići, ima naredbu da u saradnji sa mjesnim zajednicama prikupi, evidentira i obradio štete na području općine Zavidovići nastale usljed nevremena koje je praćeno obilnim padavinama.

Uposlenici Odjeljenja za geodetske poslove Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, treba da utvrde da li je došlo do uzurpiranja javnih površina i dobara od strane fizičkih i pravnih lica, a što je imalo za posljedicu nastanka štete.

Javnom komunalnom preduzeću „Radnik“ d.o.o. Zavidovići naređuje se da izvrši prečišćavanje šahti i propusta u urbanom dijelu općine Zavidovići, te da izvještaj o urađenom po ovoj Naredbi podnese Općinskom načelniku općine Zavidovići u roku od 10 dana.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba