Održan sastanak s ciljem rješavanja prevoza učenika “Prve osnovne škole” Zavidovići

Dešavanja

Općinski načelnik mr. sci. Hašim Mujanović  održao je, 18.02.2020. godine, sastanak sa roditeljima djece „Prve osnovne škole“ Zavidovići, direktorom „Prve osnovne škole“ Admirom Višća, zamjenikom komandira PS Zavidovići Nerminom Merdanović, višim stručnim saradnikom za investicije, saobraćaj i infrastrukturu Nedžadom Nalić, i šefom „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići Elvedinom Marušić.

Povod održanog sastanka je zahtjev škole i roditelja djece koja putuju, za izgradnju autobuskog stajališta, uz postojeći put u ulici „Husejna-kapetana Gradaščevića“ iznad „Prve osnovne škole“ Zavidovići kako bi učenici mogli bezbjedno koristiti školski prevoz koji je obezbjeđen zahvaljujući aktivnosti naše zastupnice u skupštini Zeničko-dobojskog kantona gospođe Amre Jupić.

Na ranijem sastanku Načelnik je sa Upravom NK „Krivaja“ dogovorio korištenje stadiona do dugoročnog rješenja ovog problema, odnosno do izgradnje adekvatnog stajališta u navedenoj ulici.

Dana 13.02.2020.  godine „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići je poslao obavještenje da više neće koristiti stadion NK “Krivaja” za ispuštanje i primanje učenika “Prve osnovne škole” Zavidovići, iz  bezbjedonosnih  razloga.

Međutim, dok se ne pronađe rješenje na sastanku je dogovoreno da će autobus iznad “Prve osnovne škole” Zavidovići dovoziti i primati učenike uz pomoć uposlenika “Prve osnovne škole” Zavidovići.

Na sastanku su svi bili saglasni da se pronađe rješenje u skladu sa zakonom i u interesu bezbijednosti učesnika u saobraćaju, a posebno djece – učenika.

Zdici.info