Okončan sportski dio realizacije projekta „Resocijalizacija lica sa invaliditetom kroz sport i rekreaciju“

Sport

Okončan sportski dio realizacije projekta „Resocijalizacija lica sa invaliditetom kroz sport i rekreaciju“ Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići danas je organizovao dva  sportska takmičenja i to: streljaštvo i šahovski turnir, a koji se realizuju kroz projektne aktivnosti odobrenog od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. 

U toku februara ovo udruženje iz Zavidovića oragnizovalo je prethodna dva vikenda takmičenja u pikadu i stolnom tenisu, a danas je okončan  sportski dio projekta sa još dva takmičenja u streljaštvu i šahovski turnir. 

U ime općinske organizacije učesnicima se obratio Parić Mujo predsjednik udruženja, zatim u ime Sportskog saveza invalida ZDK-a Senad Goralija, te u ime općine Zavidovići presjedavajuća općinskog vijeća gospođa Erna Merdić-Smailhodžić. 

U prethodna dva vikenda takmičenja u pikadu i stolnom tenisu učešće je uzelo oko 70 takmičara,dok je danas učešće uzelo u ova preostala dva takmičenja 65 takmičara, što je impozantan broj sportista osoba sa invaliditetom. 

Danas su postignuti sljedeći rezultati u streljaštvu:

Ekipni pobjednici su:

1. mjesto SSRI ZENICA sa 663 kruga
2. mjesto SSRI VISOKO sa 530 kruga
3. mjesto SSRI ZAVIDOVIĆI sa 494 kruga

Pojedinačni pobjednici po kategorijama su:

SH – Opća kategorija

1. mjesto Mahmutović Sabahudin –SSRI Tešanj
2. mjesto Karavdić Mugdim -SSRI Visoko
3. mjesto Smailbegović Nermin SSRI Breza

SH-1 – podkoljena extremiteti

1. mjesto Šahman Edib – SSRI Tešanj
2. mjesto Mujanović Senad – SSRI Maglaj
3. mjesto Bošnjaković Nermin – SSRI Zavidovići

SH-2 – nadkoljeni extremiteti

1. mjesto Husanović Izudin – SSRI Maglaj
2. mjesto Smailović Fikret – SSRI Tešanj
3. mjesto Vranac Kemal – SSRI Visoko

Kategorija žene :

1. mjesto Hamzić Hasna – SSRI Tešanj
2. mjesto Sejdić Hamida –SSRI Visoko
3. mjesto Veselov Esma – SSRI Zavidovići

Kod takmičara na šahovskom turniru postignuti su sledeći rezultati:

Ekipni pobjednici su:

1. mjesto SSRI ZENICA sa 14 bodova
2. mjesto SSRI Visoko sa 12 bodova
3. mjesto SSRI Zavidovići sa 10 bodova

Pobjednici po pločama

1. ploča
1. mjesto Karalić Ahmed SSRI Zenica
2. mjesto Džafić Dževad SSRI Visoko
3. mjesto Sinanović Fadil SSRI Tešanj
4. mjesto Vočić Mirsad SSRI Zavidovići

2.ploča
1. mjesto Uzunović Abdulah – SSRI Visoko
2. mjesto Hadžić Latif – SSRI Zenica
3. mjesto Ahmić Samir – SSRI Zavidovići
4. mjesto Unkić Mesud – SSRI Tešanj

3.ploča
1. mjesto Karalić Evel – SSRI Zenica
2. mjesto Muratović Asif – SSRI Zavidovići
3. mjesto Mušinbegović Enver – SSRI Visoko
4. mjesto Džogić Meho – SSRI Tešanj

4.ploča
1. mjesto Redžepi Mehmedalija – SSRI Zenica
2. mjesto Imširović Bilvad – SSRI Zavidovići
3. mjesto Meco Suad – SSRI Visoko
4. mjesto Rizvanović Zijad – SSRI Tešanj

Ovaj projekat je nastao kao potreba da se humanizuje i modernizuje sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, a što je i obaveza države BiH kao potpisnice EU konvencije o pravima oosba sa invaliditetom.

Cilj ovoga projekta je poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u BiH kroz sporstke aktivnosti invalidnih osoba na podrućju općine Zavidovići.

Projekat se pored sportista sa općine Zavidovići implementirao i sa sportistima sa organizacijama iz ZE–DO kantona, kao partnerskim organizacijama i u drugim područjima u BiH, a time se uspostavlja suradnja sa drugim savezima za sport i rekreaciju invalida i širom BiH.

Zdici.info