Općinski načelnik dogovorio ponovno saobraćanje neprofitabilnih linija sa „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići

Dešavanja

Dana 10.01.2020. godine u Kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa predstavnicima „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići.

Sastanku su prisustvovali Općinski načelnik mr. sci. Hašim Mujanović, vlasnik „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići Kasim Begić, direktor „Prevoz putnika“ Eldin Čivić i saradnici.

Na sastanku je bilo riječi o poduzimanju koraka s ciljem rješavanja problema javnog autobuskog prevoza, a koji je počeo najavom i na kraju ukidanjem određenih autobuskih linija na pojedinim lokacijama u općini Zavidovići, što je građanima koji su koristili taj linijski prevoz izazvalo probleme u svakodnevnom funkcionisanju.

Općinski načelnik mr. sci. Hašim Mujanović održao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići, te dana 13.12.2019. godine u Kabinetu općinskog načelnika zaključio sporazum o subvencioniranju neprofitabilnih općinskih autobusnih linija.

Na današenjem sastanku Općinski načelnik Hašim Mujanović je dogovorio sa „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići da će sve ukinute linije ponovo saobraćati uz prethodno utvrđivanje rentabilnosti prevoza.

Vlasnik „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići Kasim Begić se ovom prilikom zahvalio Općinskom načelniku Hašimu Mujanoviću na upriličenim sastancima i razumijevanju, navodeći kao jedan od razloga ukidanja neprofitabilnih linija, pored smanjenog broja putnika, povećan broj taxi prevoznika putničkim motornim vozilima u vlasništvu građana koji stvaraju konkurenciju prevoznicima javnog autobuskog prevoza putnika u općini Zavidovići.

Načelnik Hašim Mujanović je naglasio da je uvijek spreman za saradnju i da je lokalna uprava poduzimala sve potrebne mjere u okviru svojih nadležnosti, te dala podršku rješavanju problema neprofitabilnih linija, i istovremeno zahvalio menadžmentu i vlasniku „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići na iskazanoj dosadašnjoj saradnji i društvenoj odgovornosti prema lokalnoj zajednici.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba