Općinski načelnik održao hitan sastanak povodom problema sa Gradskom dvoranom

Dešavanja
Sportska dvorana Zavidovići

Sportska dvorana Zavidovići

Danas, 07.09.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama RK “Krivaja” održan je hitan sastanak Općinskog načelnika Hašim Mujanovića sa direktorom “Druge osnovne škole” Admirom Brčaninovićem kao upravitelja sportske dvorane, predsjednikom RK “Krivaja” Mensurom Sinanović i predsjednikom skupštine Adnanom Mešićem vezano za okolnosti, odnosno analiziranje stanja, vlasničkih odnosa, te prijedloga mjera i aktivnosti na utvrđivanju nedostataka potrebnih za otklanjanje.

Konstatovano je da se prvo mora izvršiti zapisnička primopredaja objekta sa takstativno navedenim nedostacima, a prije svega prokišnjavanje sportske dvorane, nedostatak adekvatnog osvjetljenja, neispravnog semafora, nedostatak adekvatnog zagrijavanja prostora i vode, te druge nedostatke u održavanju, obzirom da je Općina izdvajala na godišnjem nivou preko 30.000 KM upravi, odnosno ŽRK “Krivaja”.

Kako smo pisali, sinoćna utakmica između RK Krivaje i RK Vogošće prekinuta je zbog prokišnjavanje dvorane, nedostatka svjetlosti, pokvarenog semafora.

Odlučeno je da će se nakon sačinjavanja zapisnika i izvršene primopredaje pristupiti hitnom otklanjanju nedostataka. Općinski načelnik Hašim Mujanović je naglasio da je ukazivao Općinskom vijeću Zavidovići da bi bilo racionalno sve sportske objekte staviti na upravljanje JU “Centru za kulturu” zbog situacije i nedostataka, ali to kod jednog dijela vijećnika nije naišlo na razumijevanje.

Načelnik Mujanović izvinjava se svoj sportskoj javnosti i građanima, te obećava da će poduzeti sve raspoložive i zakonom dozvoljene mjere kako bi sportsku dvoranu doveo u funkcionalno stanje jer sport, sportski kolektivi i javnost ne zaslužuju ovakav odnos, a na čast i odgovornost da bude onima koji su doveli do ovakvog odnosa.

Zdici.info