Općinski načelnik povukao tačku dnevnog reda „Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići za 2022. godinu“

Dešavanja

Nakon održanog sastanka sa dijelom općinskih vijećnika uoči današnje sjednice Općinskog vijeća Općinski načelnik Dr. sci. Hašim Mujanović povukao je sa dnevnog reda današnje sjednice Općinskog vijeća tačku: „Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići za 2022. godinu“.

Komunalna naknada je prihod budžeta lokalne samouprave a koju plaćaju fizička i pravna lica, u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem. Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su finansiranju komunalnih djelatnosti kao što su održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete u urbanom dijelu grada, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje sistema oborinske kanalizacije, održavanje grobalja i njihove prateće infrastrukture, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana, javnih nužnika, čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva, te ostale komunalne poslove od značaja za lokalnu zajednicu.

Sredstva prikupljena po trenutno važećem bodu komunalne naknade nisu dovoljna za finansiranje svih navedenih komunalnih djelatnosti. Iz tog razloga a i iz razloga što su određeni vijećnici kako u ovom tako i u prethodnom mandatu negodovali zbog slabo uređenih gradskih zelenih površina bez zasađenog cvijeća i drugog ukrasnog rastinja, Općinski načelnik je, u cilju poboljšanja kvaliteta u pružanju navedenih usluga, delegirao navedenu tačku dnevnog reda Općinskom vijeću u nacrtu na doradu i odlučivanje. Obzirom da su općinski vijećnici iskazali svoje nezadovoljstvo predloženom tačkom dnevnog reda Općinski načelnik je istu tačku povukao. Imajući u vidu navedeno te imajući u vidu da se radi o nacrtu Odluke o kojoj općinski vijećnici nisu htjeli ni raspravljati, a ni davati konstruktivna i kvalitetna rješenja u cilju poboljšanja pomenutih usluga u narednom periodu će biti teško očekivati značajnije poboljšanje u pružanju usluga koje se finansiraju iz komunalnih naknada.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba