Potpisan Ugovor o izvođenju radova na vodosnabdijevanju prostorne cjeline „Pašin Konak“

Dešavanja

U Kabinetu općinskog načelnika, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na vodosnabdijevanju prostorne cjeline „Pašin Konak“. Potpisnici Ugovora su Općinski načelnik Dr. sci. Hašim Mujanović i Zafir Heldovac, direktor GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče.

Projekt izvođenja radova na vodosnabdijevanju prostorne cjeline „Pašin Konak“ je predviđen za finansiranje Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, nakon okončanog postupka javne nabavke radova putem otvorenog postupka.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji objekta iznosi 201.649,50 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Izvođač se obavezuje da radove, koji su predmet ovog Ugovora izvrši prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, opisu, nacrtima, predmjerima i predračunu radova i ostalim uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

Općinski načelnik Mujanović smatra da je ovo važan projekt koji će riješiti pitanje vodosnabdijevanja mještana naseljenog mjesta „Pašin Konak“, ističući da mu je velika želja da svako naseljeno mjesto na području naše Općine ima dobre uslove za život.

Zdici.info