Šta raditi i kako pravilno popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći?

Info

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nesreći – European Accident Report, poznatiji kao CEA.

Riječ je o formularu koji omogućava učesnicima saobraćajnih nezgoda, a u kojima nije nastala veća materijalna šteta na vozilima i u kojima nije bilo povrijeđenih lica, da naplate štete od osiguravajućeg društva štetnika, bez sačinjavanja zapisnika o uviđaju i pozivanja policije na lice mjesta saobraćajne nezgode.

Ma koliko bili dobar vozač, uvijek se može dogoditi da koncentracija popusti i da dođe do onog najmanje omiljenog trenutka svakom vozaču, odnosno saobraćajne nesreće.

Bilo da je krivica za nezgodu vaša ili drugih učesnika, osnovno pravilo je ostati pribran koliko god je to moguće.

Šta raditi u slučaju manje saobraćajne nesreće?

U slučaju udesa, osnovna obaveza koja mora biti urađena, svakako je provjera da li je iko od vozača/učesnika saobraćajne nesreće povrijeđen, da li je nekome potrebno ukazati pomoć i eventualno pozvati Hitnu pomoć.

Nakon toga, potrebno je obezbijediti mjesto saobraćajne nesreće, kako bi ostali učesnici u saobraćaju bili na vrijeme upozoreni na postojanje iste, zaštiti tragove i eventualno rasute dijelove sa vozila kako bi se saobraćaj, koliko je god to moguće, nesmetano odvijao.

Nakon što je lice mjesta saobraćajne nesreće obezbijeđeno i nakon što ste se uvjerili da nema povrijeđenih, potrebno je dobro sagledati oštećenja koja su nastala na vozilima. Ukoliko nema štete na okolnim objektima, ukoliko je šteta na vozilima manja, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama, učesnici saobraćajne nezgode mogu popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Kako znati da li je šteta velika ili mala?

Ovo je vjerovatno najčešće postavljano pitanje, posebno kod ljudi koji su imali ovo iskustvo. Odgovor je vrlo neodređen i zavisi od slučaja do slučaja, jer sami teško da možete procjeniti visinu štete i to iz razloga što većina vozača, koji su samo učesnici u saobraćaju, nema stručno znanje ovlaštenih procjenitelja šteta.

Ono što je sigurno, na osnovu procjene koliko vaše vozilo vrijedi na tržištu, ukoliko je došlo do oštećenja u manjem obimu i manjeg broja limarijskih dijelova, može se pretpostaviti da se radi o manjoj šteti.

Šta je to manja šteta?

U skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama, manjom štetom se smatra ona čiji iznos ne prelazi 1000 KM odnosno 1.000 EUR kada BiH postane član EU.

Ukoliko niste sigurni da li je šteta na Vašem vozilu manja, uvek Vam ostaje mogućnost da pozovete policiju da dođe i eventualno izvrši uviđaj. Vrlo je čest slučaj da saobraćajni policajac po izlasku na lice mesta, uputi učesnike da ipak popune Evropski izveštaj.

Kada evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (ne) treba popunjavati ili treba izbjegavati?

Evropski izveštaj možete popunjavati pod uslovom da nema povrijeđenih lica i da je šteta na vozilima manja.

Sljedeće čega se treba pridržavati i na šta treba obratiti pažnju, jeste da li su učesnici saobraćajne nesreće saglasni oko odgovornosti za nastanak iste. Ukoliko učesnici nisu saglasni ko je odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode, najbolje je kontaktirati MUP.

Trebalo bi izbjegavati popunjavanje Evropskog izvještaja kada je neko od učesnika u alkoholiziranom stanju, nema odgovarajuću aktivnu legitimaciju, odnosno validnu saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu, polisu osiguranja.

Ukoliko ste se ipak sa drugim učesnikom usaglasili da popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći, potrebno je da isti dobro pogledate i što je moguće detaljnije popunite.

Od kvaliteta popunjavanja Evropskog izvještaja donekle zavisi i brzina isplate naknade štete od osiguravajućeg društva. Ukoliko je na Evropskom izvještaju jednoznačno navedeno ko je odgovoran, kako je došlo do saobraćajne nezgode i ukoliko je sva dokumentacija validna, osiguravač će imati mnogo lakši posao, odnosno moći će mnogo brže da obradi predmet.

Takođe, imajte na umu i činjenicu da Osiguravači uglavnom zahtjevaju da svi učesnici zajedno dođu na prijavu štete, kako bi mogli izvršiti poređenje vozila i na osnovu toga donijeti konačan sud o okolnostima nastanka iste.

S toga, bitno je ponašati se i džentlmenski i sa dozom razumijevanja prema drugim učesnicima saobraćajne nesreće. Vozite pažljivo i poštujte druge učesnike u saobraćaju.

Zdici.info