Upozorenje na opasnosti od požara

Info

Foto: Ilustracija

Rano proljeće i ljeto je period visoke požarne ugroženosti, te je opasno loženje bilo kakve vatre na otvorenom. Sve osobe koje u ovom periodu lože, odnosno pale vatru na otvorenom kako bi se spriječilo nekontrolisano širenje vatre odnosno nastanak požara, koji može ugroziti materijalna dobra i ljude, su dužni osigurati provođenje slijedećih preventivnih mjera zaštite od požara:

– ne ložiti vatru na otovorenom prostoru po vjetrovitom vremenu,
– spaljivanje suhe trave, korova i biljnog otpada obavljati tokom dana za mirnog vremena, i samo na odgovarajućim mjestima,
– ovisno o količini i zapaljivosti materije osigurati da ista bude dovoljno udaljena od drugih objekata ili površina,
– oko mjesta loženja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu širine najmanje 3 metra,
– za vrijeme spaljivanja osigurati prisustvo dovoljnog broja punoljetnih i sposobnih osoba za gašenje požara,
– obezbjediti dovoljno opreme (lopate, motike, grablje i sl.) i sredstava za gašenje požara (voda, pijesak i sl.),
– stalno nadzirati spaljivanje do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini i biti apsolutno sigurni da žar nije ostala i da se ništa ne dimi,
– tek kada je vatra potpuno ugašena smijemo se udaljiti sa mjesta paljevine

Na udaljenosti do 150 metara od šume nije dozvoljeno loženje vatre. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako loži ili dozvoli loženje, a prema krivičnom zakonu Federacije BiH zbog izazivanja požara možete dobiti zatvorsku kaznu od 3 mjeseca do 3 godine.

Svaki građanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge, a ako nije u mogućnosti dužan je da o požaru obavjesti vatrogasnu jedinicu na broj 123, Operativni centar civilne zaštite 121 ili stanicu policije 122.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba