Vlada FBiH: Penzije će biti povećane za 2.8 posto

Dešavanja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na današnjoj sjednici pored raspodjele sredstava iz MMF aranžmana također0 upoznala i s aktom Federalnog zavoda PIO/MIO od 28. 7. 2020. godine.

U pojašnjenju stoji da je Federalni zavod PIO/MIO je zadužen da, u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje penzija u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procjene procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, u iznosu 2,8 posto.

Ovaj zavod je obavezan i da u skladu s članom 16.a Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata uskladi penzije za 2020. godinu korisnicima prava iz člana 3. člana 4. tačka 5. ovog zakona, a prema porastu indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, u iznosu od 0,6 posto.

Federalnom zavodu PIO/MIO odobrava se da, u skladu s članom 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje vrijednosti općeg boda prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini. Nakon što se na vrijednost općeg boda od 14,5 KM iz 2019. godine primijeni ovaj procenat usklađivanja od 4,5 posto, izračunata vrijednost općeg boda za 2020. godinu iznosit će 15,15 KM.

Ovaj zaključak stupa na snagu 1. augusta 2020. godine i ne odnosi se na vrijeme u kojem je trajalo stanje nesreće u Federaciji BiH.

Federalna vlada također je usvojila Program utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju” utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu od 200.000 KM.

Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2020. godini koja će biti uplaćena na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, a na osnovu usvojenog Programa rada Fondacije za 2020. godinu.

 

Zdici.info