Završeno asfaltiranje parking prostora uz podhodnik – ulica „Maršala Tita“

Dešavanja

Odlukom Općinskog načelnika od 14.05.2019. godine pokrenut je postupak dodjele ugovora za javnu nabavku radova „Održavanje gradskih ulica“.

Dana 08.10.2019. godine završeno je asfaltiranje parking prostora uz podhodnik u ulici „Maršala Tita“ u skladu sa propisanim tehničkim uslovima.

Izvođač radova na asfaltiranju platoa kod podhodnika je „MGV Gradnja“ d.o.o. Zavidovići sa najnižom i najpovoljnijom ponudom, a vrijednost radova na uređenju parking prostora iznose 8.921,00 KM, s tim da su sredstva obezbijeđena iz Budžeta općine Zavidovići.

Trenutno se realizuje nekoliko bitnih infrastrukturnih projekata u urbanoj zoni općine Zavidovići, saniranje udarnih rupa na gradskim ulicama, izgradnja saobraćajnica, rekonstrukcije i uređenje gradskih ulica.

Radovi na održavanju gradskih ulica napreduju u skladu sa planiranom dinamikom i izvode se u svemu prema dokumentaciji za ovaj projekat. Sam Program je osmišljen tako da ravnomjerno zadovolji potrebe građana svih dijelova grada, te doprinese uravnoteženom razvoju komunalne infrastrukture. Aktivnosti na uređenju Općine se nastavljaju i u narednim danima. Dinamiku radova, njihov nastavak i završetak će u narednom periodu diktirati vremenski uslovi, istakao je Općinski načelnik mr.sci. Hašim Mujanović.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba