Anketa o potrebama, uključenosti i zadovoljstvu mladih općine Zavidovići

Dešavanja

Foto: media 4K

Agencija lokalne demokratije Zavidovići provodi projekt “Moj Grad – Grad mladih” podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Cilj projekta je doprinjeti poboljšanju položaja mladih osoba na području općine Zavidovići i implementaciji “Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018 – 2023.”

U okviru aktivnosti provodimo istraživanje o stepenu provođenja Strategije omladinske politike i potrebama mladih osoba na području općine Zavidovići. Analizom ankete dat ćemo ocjenu o provođenju omladinske politike ali i prikupiti informacije o potrebama i problemima mladih osoba.

Anketa se sastoji od pitanja koja su većinom koncipirana da ne zahtjevaju duži pisani odgovor. Za ispunjavanje ankete nije potrebno više od 10 minuta.

Anketa je namjenjena isključivo mladim osobama (od 15 do 30 godina) sa teritorija Općine Zavidovići.

ALD Zavidovići

Anketa je dostupna klikom OVDJE!

Zdici.info