Apel za pomoć u liječenju naše sugrađanke Grahić Azemine

Život

Grahić Azemina, rođena 1961.godine nastanjena u Kovačima, radila kao medicinska sestra u JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Zavidovići.

Za vrijeme obavljanja svoje dužnosti bila je tu i pomagala svakoga, nesebično dajući sebe, a Azemina treba sada našu pomoć.

Naime, Azemina treba na ugradnju CRT DEFIBRILATORA , te joj za navedenu operaciju treba novčana pomoć u iznosu od 17.000 KM.

I ovaj put, kao i mnogo puta do sada humani ljudi će pomoći i ovo liječenje.

Naše malo, ljudima koji su bolesni znači puno.

Mjesec je Ramazan kad se dove primaju, pa molimo i za našu Azeminu a dobra djela udvostručuju pa budimo jedni od onih kojima će ta nagrada biti udvostručena.

Novčane priloge možete predati porodici Grahić Azemine, a kontakt broj telefona je njen sin Grahić Adnan: 062- 684-333.

Organizaciju prikupljanja novčanih priloga na području Mjesne zajednice Kovači, može se organizovati i na način prikupljanja u svim selima mjesne zajednice sa prijedlogom prikupljača koji će imati potvrdu za prikupljanje pomoći za liječenje koji će novčane priloge predati porodici.

Zdici.info