Brine li domaćin o izgledu našeg grada: Stidimo li se kad nam drugi u goste dođu?

Dešavanja

Da li se brine naš domaćin, općina Zavidovići, kao svaki dobar domaćin da slika grada bude lijepa. Da li se dovoljno novčanih sredstava izdavaja za održavanje grada, da li se dovoljno ulaže u rasvjetu, održavanje zelenih površina, održavanje pješačkih staza i ulica, održavanje semafora, samo su neka od pitanja koja se iz godine u godinu ponavljaju, a građani imaju samo jedan odgovor. Ko god dođe i prođe našom čaršijom sam će se uvjeriti i time dobiti odgovor.

Zavidovići su bili nekada jako lijepa čaršija gdje se znalo gdje se i šta gradi, a gdje sadi. Danas imamo situaciju da mnoge sijalice rasvjete ne rade, da hodamo u mraku, da su nam ulice prepune rupa, da zelene površine ne liče na uređene zelene površine, da semafori ne rade, da se gradi gdje god ima parče zemlje… i još mnogo toga je što svako od nas vidi. Samo se pitamo da li se o tome pita i naš domaćin, koliko mu je stalo da se obezbijedi minimum ljepote u našem gradu.

Ko god je imao priliku da ode kroz druge gradove u BiH, kao npr. Cazin, Maglaj, Kakanj, da ne nabrajamo veće gradove, mogao je vidjeti šta znači kada se domaćin brine o izgledu svoga grada. Kako se kaže, slika čaršije je slika i ogledalo domaćina.

Ne zaboravimo da budžet naše općine čini i prihod od komunalne naknade koju mi građani plaćamo svake godine, a koji prihod se mora usmjeriti na pomenute aktivnosti. Pitamo se ko nam to sve održava rasvjetu, semafore i dr. aktivnosti, ko to nadzire i kontroliše i koliko se plaća za te radove.

Proljeće je godišnje doba kada se sve rađa i oživljava u prirodi, te se iskreno nadamo da će se i naša čaršija preporoditi i oživjeti, te očekujemo od našeg domaćina da bude dobar domaćin u gradu i da nam svima obezbijedi sliku lijepe čaršije dostojnu nas građana da se više ne stidimo drugih kada nam u goste dođu.

Pogledajmo ko je kakav domaćin.

Zdici.info