CIK: I dalje traje obrada prijava birača za glasanje izvan BiH

Dešavanja

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas izdala saopštenje kojim želi da obavijesti javnost da je i dalje u toku iznimno zahtjevna i obimna aktivnost obrade prijava birača za glasanje van Bosne i Hercegovine, obzirom da je za Lokalne izbore 2020. godine dostavljen je mnogo veći broj prijava birača van Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodne izborne cikluse.

Analizom dostavljenih prijava za glasanje van Bosne i Hercegovine u fazi prijava za glasanje putem pošte uočen je određeni broj prijava za koje postoje indicije o zloupotrebi u korištenju ovoga prava.

Dio saznanja CIK-a uz priložene dokaze je već dostavljen Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a po završetku navedene aktivnosti registracije birača koji glasaju van BiH ili donošenja odluke o odbijanju prijava Centralna izborna komisija BiH će izvršiti analize uočenih zloupotreba te ih također dostaviti policijskim agencijama i nadležnim tužilaštvima na postupanje.

Radi potpunog informiranja javnosti iz CIK-a napominju da u cilju sprječavanja zloupotreba Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine vrši i vršit će više kontrola e-prijava za glasanje birača van BiH, na način kako slijedi:

– Prvu kontrolu vrše službenici koji pregledaju sve pristigle prijave, te potom unose podatke u aplikaciju uz nadzor kontrolora;

– Druga vrsta kontrole je kontrola posebne komisije formirane od strane Centralne izborne komisije BiH;

– Treću kontrolu vrše članovi Centralne izborne komisije BiH metodom slučajnog uzorka;

– Četvrta kontrola radi se od strane samih osoba koje su se prijavile za glasanje van Bosne i Hercegovine putem aplikacije na web stranici Centralne izborne komisije BiH, te koje mogu prema instrukcijama dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH informaciju o uočenom pokušaju zloupotrebe, uz dostavljanje relevantnih dokaza;

– Petu kontrolu vrše izborne komisije osnovnih izbornih jedinica (gradske, općinske i Izborna komisija Brčko Distrikta BiH), koje su dužne dostaviti informacije o biračima koji su upisani za glasanje na redovnim biračkim mjestima, a neko ih je prijavio za glasanje van Bosne i Hercegovine.

– Šesta kontrola biti će vršena u žalbenom postupku provjerom navoda iz eventualnih žalbi birača i

– Sedma provjera će se vršiti u Glavnom centru za brojanje gdje će se provjeravati pošiljke sa glasačkim materijalom dostavljene putem pošte, dostavljene u ime birača za koje se u međuvremenu utvrdi da je zloupotrijebljeno njihovo biračko pravo na bilo koji način.

Na kraju, CIK želi podsjetiti javnost na činjenicu da Apelacioni odjel Suda BiH vrši sudski nadzor u žalbenom postupku na sve odluke Centralne izborne komisije BiH.

Zdici.info