Crveni križ općine Zavidovići: Obavijest o korištenju validnih dokumenata i novim uputama za prijavu kandidata

Dešavanja

Na osnovu primljenih pismenih uputa od strane CKFBiH dužni smo da Vam se obratimo putem oglasne table, obavještenja putem portala Zdici.info i obavijestimo o novim uputama, te Vas napominjemo da će se iste primjenjivati od 10.02.2018. godine, kako slijedi:

– PRIJAVE za kandidate su nove, a iste isključivo u prostorijama Crvenog križa popunjava kandidat, a instruktore molimo da više Vi ne popunjavate prijave, uplatnice i slično.
Takođe, prijavu ne može popuniti ni roditelj, bračni drug, a ni ostala lica.

– Budući kandidat Prijavu može popuniti svaki radni dan, za prvi naredni termin.
– Prilikom dolaska u Crveni križ, kandidat je dužan donijeti fotokopiju ljekarskog uvjerenja, kao i dokaz o uplati uplatnici (2 kopije) za kurs Prve pomoći a (popunjene uplatnice se mogu dobiti u Crvenog križu).

– Molimo buduće kandidate da uplatu vrše isključivo u ASA Banci DD Zavidovići.
– Kandidati ne mogu doći na predavanje bez validne lične karte ili pasoša, što znači, da kopija lične karte ili pasoša nisu za nas validan dokument i neće te biti primljeni na predavanje.

Da bismo izbjegli nesporazum još jednom molimo sve zainteresovane da kandidate upućuju u CK, da kod nas popunjavaju prijavu i uplatnicu, te da ih napomeneno za obavezno posjedovanje lične karte ili pasoša i obavijestimo o satnicama termina!

Sekretar
Nijaz Mačak

Zdici.info