Crveni križ Općine Zavidovići obavještava polaznike kursa Prve pomoći o novim prvim redovnim terminima

Info
Crveni Kriz Općine Zavidovići

Crveni Kriz Općine Zavidovići

Crveni križ Općine Zavidovići obavještava polaznike kursa Prve pomoći o novim prvim redovnim terminima predavanja iz Prve pomoći, kako slijedi:

PRVO PREDAVANJE organizujemo u ponedjeljak (14.09.2020 godine), sa početkom u 13:00 h,
a DRUGO PREDAVANJE bit će u utorak (15.09.2020 godine)sa početkom u 14:00h

Prijave se mogu vršiti u ponedjeljak od 8:00 do 12:00 sati,a kandidati mogu prisustvovati predavanjima ako imaju kompletan odrađen ljekarski pregled, da imaju sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Ovo je posljednji puta da će se mijenjati termin obuke, bez pismenog odobrenja i saglasnosti
nadležnih ministarstava. U slučaju da bude više kandidata od 15, organizovat ćemo dvije ili više grupa.

Svi kandidati moraju sa sobom imati masku i zaštitne rukavice.

Zdici.info