Crveni križ Zavidovići vrši podjelu 50 paketa pelena za stara i bolesna lica

Dešavanja

Zahvaljujući prikupljenoj članarini od radnika srednjih i osnovnih škola Zavidovići, radnika Općine, Policije i Doma zdravlja Zavidovići, JKP Radnik Zavidovići, Montažne kuće Krivaja Zavidovići, Ziko kao i ostalih privrednih, van privrednih institucija općine Zavidovići kupili smo 50 paketa pelena za članove Crvenog križa.

Pelene može preuzeti član Crvenog križa, ili neko od bližih rođaka (otac, mati, djeca, ili neko od bližih rođaka), Utorak 15.05.2018., od 08:00 do 10:00 sati sa ličnom kartom osobe kojoj trebaju pelene i članskom kartom.

Zdici.info