Dok na sjeveru zemlje vlada humanitarna katastrofa, Vijeće ministara raspravlja o migracijama iz oktobra

Dešavanja

Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini potpuno izmiče kontroli ako se uzme u obzir da veliki broj ovih ljudi po niskim temperaturama nema gdje da spava, a ni ostale uslove za život. U isto vrijeme Vijeće ministara razmatra stanje iz oktobra.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara je tačka čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH, a to je: Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za oktobar 2020. godine.

Ovakva informacija je redovna tačka na sjednicama Vijeća, međutim trenutna situacija nije ni blizu redovne.

Da posložimo dešavanja – IOM zbog nehumanih uslova u migrantskom kampu Lipa želi da se povuče, ali ostaju tu još nekoliko dana kako bi bh. vlastima ostavili dovoljno vremena da pronađu rješenje za smještaj. Na jednoj od sjednica pronalaze rješenja, odnosno donose odluku o uspostavljanju kampa Lipa, ali za to vrijeme migrante bezuspješno pokušavaju premjestiti u Biru. Iz revolta prema državi i bh. vlastima migranti su zapalili Lipu, a sada im prijeti i smrt s obzirom na to da borave na hladnoći 24 sata.

Na prošloj sjednici kada je uspostavljen privremeni kamp Lipa i kada je dogovoreno da će biti opremljen za zimu, u isto vrijeme nije data dozvola za kamp kod Tuzle. O tome je trebalo da bude raspravljano ponovo na narednoj sjednici međutim kao što se može vidjeti iz dnevnog reda jedina tačka je situacija iz novembra i dodjela granta za Crveni krst.

Izvorni Članak: www.klix.ba