Dopis članova grupe Njuškice-Zavidovići i Av-mau Sarajevo

Dešavanja

Dopis prenosimo u cijelosti:

“Obraćamo Vam se povodom učestalih činjenja krivičnih djela za koja je propisana kazna Krivičnim zakonom FBiH i to članom 318 -Mučenje i ubijanje zivotinja-, članom 433 Krivičnog zakona RS i članom 312 Krivičnog zakona Brčko Distrikta, a koja krivična djela se ne sankcionišu, pa čak se predmet i ne uzme u rad. Naime, ako je krivična prijava podnesena policiji, nenadležnom tužilaštvu ili sudu (od strane očevidaca-svjedoka, veterinarske inspekcije), oni bi trebali prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom tužilaštvu u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku.

Nakon objave užasnog snimka od 05. i 06.10.2019. godine (u fb grupi Av-mau Sarajevo, Njuškice-Zavidovići, NZNUP) patnje psa nakon trovanja (otrov na komadu hljeba-posebno okrutan način počinjenja krivičnog djela) od strane NN lica u Zavidovicima, pokrenuta je peticija pod nazivom “Kazna za trovača pasa”, u kojoj potpisnici peticije traže od gradonačelnika Zavidovića i drugih gradonačelnika gradova u BiH i ovlaštenih osoba prema mjestu počinjenja krivičnog djela, da u saradnji sa policijom i tužilaštvom otkriju počinioca krivičnog djela, te da se isti sankcioniše i bude primjer ostalim potencijalnim počiniocima, a na taj način prevenira nehumano postupanje sa životinjama koje je zakonski kažnjivo, a istovremeno nama na savjesti.

Peticiju, koja broji veći broj potpisnika, možete i Vi potpisati na slijedećem linku:

https://www.facebook.com/groups/491352987567676/permalink/2432160053486950/

S obzirom da su otrovani psi i postavljeni mamci-otrovi nađeni u krugu Prve Osnovne škole i vrtića, a isti mamci također su pronađeni u Novom Naselju, u blizini autobuske stanice i hotela Kristal u Zavidovićima, apelujemo da policija u suradnji sa tužilaštvom izuzme snimke kamera na kojima se nalazi počinilac ovih krivičnih djela ( ili druga dokazna sredstva), i taj dokaz iskoristi tokom istrage, te da se na osnovu utvrđenih činjenica sankcioniše počinilac ovog krivičnog djela ( slučaj je već prijavljen policiji).

Apelujemo da se prijave i zapisnici od strane policije ažurno dostave tužilaštvu, da bi se pokrenula istraga i otkrio počinilac/-oci ovih okrutnih djela, jer ovakvi počinioci krivičnih djela su opasni po okruženje, te nastavljaju sa činjenjem krivičnih djela jer im to omogućava neažuran sistem sankcija, a istovremeno se stanovnici svakodnevno suočavaju sa strašnim prizorima ubijenih životinja.

U cilju razvoja zdrave zajednice, u kojoj osuđujemo svaki čin mučenja i ubijanja živih bića, te u cilju sprječavanja zaraze i daljnjeg eventualnog trovanja ljudi i životinja, apelujemo da se ovaj problem shvati ozbiljno i da se javnost upozna sa ovim aktuelnim problemom sa kojim se bore udruženja za zaštitu životinja, i pojedinci već duže vrijeme. Mučno i tužno je gledati uživo, te slike i snimke patnje i ubistva nedužnih živih bića koja stradaju zbog pojedinaca koji sa umišljajem ubijaju životinje ili se radi o bolesnim osobama ( za šta je potrebno vještačenje u postupku) koje samostalno izvršavaju krivična djela ili po naredbi druge osobe. Ovakve osobe predstavljaju opasnost i za ljude i životinje, te je potrebno da se kriminalni profil osobe i krivična djela iste osude što prije u cilju preveniranja daljnjih učinjenja krivičnih djela od istog ili drugog eventualnog počinioca ovog krivičnog djela.

Izvori tekstova i dokazi ( slike, snimci) su na navedenim stranicama ( fb grupe za zaštitu i brigu o životinjama, Av-mau Sarajevo, Njuškice-Zavidovići, NZNUP) i objavljeni tekst je na informativnom portalu ZDICI( Zavidovići). Link na kojem možete pročitati tekst”:

https://zdici.info/masovno-trovanje-pasa-lutalica-ko-stoji-iza-ovog-nehumanog-cina?fbclid=IwAR1lFN2KgpT3G29W22uwWeuCianY9yDV9uKAyJTHVSauN-kiOiIDLWPw1uE

– Članovi grupe Njuškice-Zavidovići i Av-mau Sarajevo, NZNUP i dr.
– Potpisnici peticije u suglasnosti sa tekstom peticije

Zdici.info