Film pripovijeda priču o romkinji Jasminki Bjelić iz Zavidovića (VIDEO)

Život

Film pripovijeda priču o romkinji Jasminki Bjelić iz Zavidovića, koja nije imala zdravstveno osiguranje niti novac za plaćanje ispitivanja vezanih za trudnoću. Film produciran od strane “Centra Civilnih Incijativa“.

Prema sjećanju Jasminkinog supruga, Jasminka je stigla u Dom zdravlja Zavidovići s teškim krvarenjem i prekomjernom boli; međutim, obaviještena je da se ne može biti pregledana osim ako ne plati za liječenje.

Tada joj je medicinski tehničar rekao da ode privatno, gdje je išla na kontrole od samog početka trudnoće.

Međutim, Jasminka je bila jedini pacijent koji je čekao prijevoz ambulantom; kao rezultat, morala je čekati pola sata drugu pacijenticu kako bi se zajedno prevezle iz proračunskih razloga. Nakon dolaska u kantonalnu bolnicu u Zenici, dobila je potrebne tretmane, ali je umrla 10 dana kasnije.

Prema relevantnim lokalnim propisima, trudnoća i hitna skrb trebaju biti besplatni, bez obzira na status osiguranja osobe, pa je nejasno zašto je od Jasminke zatraženo da plati pregled koji je trebao biti besplatan.

Slučaj postavlja pitanje institucionalizirane diskriminacije i ilustrira jasnu potrebu za posebnim mjerama za rješavanje ovog pitanja. Morala je čekati da se drugi pacijenti prevoze iz proračunskih razloga. Nakon dolaska u kantonalnu bolnicu u Zenici, dobila je potrebne tretmane, ali je umrla 10 dana kasnije.

Izvorni članak: www.youtube.com