Foto kritika: Postaje li rijeka Krivaja odlagalište otpada?

Dešavanja

Na ušću rijeke Krivaje u rijeku Bosnu primjetne su određene količine otpada, ponajviše starih frižidera.

Na potezu od romskog naselja prema Skrozama do ušća Krivaje u Bosnu, na slikama koje su objavljene u galeriji, možete vidjeti preko deset starih frižidera i zamrzivača.

Otpad vjerovatno nastaje u obližnjem naselju, gdje se sa frižidera i zamrzivača skidaju sekundarne sirovine koje su mogu prodati, dok ostatak otpada koji nije iskoristiv, završava upravo u rijeci Krivaji.

Prizor je to koji nije ugodan za  oko posmatrača, pogotovo prilikom prelaska preko mosta koji spaja obale rijeke Krivaje.

Nadamo se da će nadležne službe poduzeti nešto po pitanju ovog problema, inače će količine otpada iz dana u dan biti sve veće.

Zdici.info