Hoćemo li biti zatrpani smećem: Blokiran odvoz otpada na RD Mošćanica

Dešavanja
JKP

JKP "Radnik" Zavidovići

Ovim putem obavještavamo javnost da je na osnovu dopisa od RD „Mošćanica“ d.o.o. Zenica broj: 02-530/19, od 05.11.2019. godine obustavljen prijem otpada sa naše općine. Razlog obustave prijema otpada na RD „Mošćanica“ je dug koji na dan 04.11.2019. godine iznosi: 265.923,44 KM. Ovaj dug se odnosi na odlaganje otpada na RD „Mošćanica“ d.o.o. Zenica.

Komunalno preduzeće od jula mjeseca 2017. godine, kada je zatvorena općinska deponija Ekonomija, sav prikupljeni otpad transportuje i odlaže na RD „Mošćanica“.

Kako odvoz otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ preduzeće nije u mogućnosti isfinansirati sa postojećom cijenom od 1,40 KM/članu za odvoz otpada to je dana 15.12.2017. godine, putem organa upravljanja preduzeća na Općinsko vijeće upućen Prijedlog izmjene Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga sa usvojenim kalkulacijama. Ovaj prijedlog izmjene Cjenovnika je urađen na osnovu realnih pokazatelja i kalkulativna cijena od 2,71 KM/članu je niža nego trenutno predviđena u napomeni Cjenovnika koja iznosi 3,27 KM/članu, pa se insistiralo na donošenju izmjena Cjenovika jer su one u konačnici povoljnije za sve korisnike usluga prikupljanja i odvoza otpada.

Komunalno preduzeće cijeli ovaj period ulaže velike napore da obezbjedi čisti grad i uredan odvoz otpada, što se može primjetiti jer na teritoriji koja je pokrivena organizovanim prikupljanjem i odvozom otpada do sada nije ostajao otpad.

Sada smo u situaciji da zbog nedonošenja izmjene Cjenovnika nismo u mogućnosti servisirati dug prema RD „Mošćanica“ d.o.o. Zenica. U praksi u prethodne dvije godine je bilo da se putem općinskog budžeta izdvajaju sredstva, što ove godine nije slučaj.

Izvorni Članak: www.jkpradnik.ba