Hutba: Dan općine - Ponosimo li se rezultatima?

Život

Pogledajte i poslušajte hutbu iz gradske džamije Zavidovići.

“Ne znam da li je šta za poklon građanima naše općine ove godine pripremljeno, ali, iz kontakata sa džematlijama, sa sugrađanima, znam, da bi voljeli da žive u sredini u kojoj im ne prijeti opasnost od pasa lutalica, da žive u sredini u kojoj su ulice, parkovi i riječne obale uređene.

Voljeli bi da im iz korova, šiblja i visoke trave sa riječnih obala ne prijeti opasnost od zmija i ko zna čega. Voljeli bi da žive u sredini u kojoj nema divljih deponija smeća, s naglaskom na građevinski otpad. Voljeli bi da žive u društvu u kojem je jednako važan i onaj čovjek sa periferije kao i onaj iz centra i da znamo da i tom na periferiji treba i voda i put i rasvjeta… Voljeli bi da žive u sredini u kojoj ima nade za našu omladinu u kojoj se napreduje zahvaljujući kvaliteti a ne poznanstvu u kojoj ima, ima, ima… ima ono što čovjeka, kako to volimo reći, običnog čovjeka, čini zadovoljnim i sretnim” – ističe ef. Čamdžić.

Zdici.info