Hutba: Poruke Kadra...„A šta ti misliš, šta je noć Kadr“?

Život

Alija r.a. prenosi da je Poslanik nagovještavao vrijeme smutnje pa je upitan: „Šta je izlaz iz nje“? Odgovorio je: „Kur'an! U Kur'anu su vijesti o onome što je bilo prije vas i nagovješća onoga što će biti poslije vas, kao i sud o onome što je među vama.

Nažalost, razočarat ćemo se kad bajramski top pukne i kad vidimo da je sve u životima našim i u društvu našem isto i da ni noć kaderska u ibadetu provedena s tespihom u ruci i čelom na sedždi nije promijenila ništa. Uči, bijaše naredba Božija u ovoj noći.

Poslanik i ashabi je čudoše i promijeniše sebe, društvo promijeniše, historijski tok čovječanstva novim, pravim putem usmjeriše, novu, čovjeku blisku, civilizaciju načiniše. Pravi bi rezultat ove kaderske noći bio kada bi desetci onih koji će se sutra, jer su danas naredbu Božiju IKRE čuli, u biblioteke učalniti, za nekoliko godina bili naučnici u Evropskom naučnom centru CERN i članovi svjetskih instituta i Akademija. Tada ne bi muslimani oružjem od muslimana oslobađali Tripoli već bi šireći svjetlo vjere donosili ljudima radost, a vjera je upravo to. Molim Uzvišenog da nam pomogne da se istinskim vrijednostima vjere naše vratimo.

Zdici.info