IOK Zavidovići - upješno realizovao projekat "Rehabilitacija i osnaživanje osoba sa invaliditetom"

Sport

UG Invalidski odbojkaški klub Zavidovići od jula 2018. do decembra 2018. godine realizovao je projekat pod nazivom” Rehabilitacija i osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti na osnovu međunarodnih standarda”.

To je podrazumijevalo učešće preko pet stotina lica sa invaliditetom u raznim sportskim disciplinama, kao i prezentacija raznih sportskih takmičenja mladim naraštajima kroz školske aktivnosti u streljaštvu, sjedećoj odbojci, stolnom tenisu, kao i nastupi kluba na međunarodnim turnirima u Banjoj Luci, Olovu te organizacija turnira “Zavidovići Open 2018”.

Klub je organizivao i dva okrugla stola na temu života lica s invaliditetom u društvu kao i borba s u raznim barijerama koje otežavaju licima s invaliditetom uključivanje u normalne tokove života.

Ovaj projekat je finansiran putem javnih poziva koje je odobrilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Zdici.info