Javni oglas za dodjelu stana na kojem je Općina Zavidovići davalac stana na korištenje

Dešavanja

Raspisuje se Javni oglas za dodjelu stana u ulici “Hasana Kjafije Pruščaka” na kojem je Općina Zavidovići davalac stana na korištenje.

Pravo učešća na javnom oglasu za dodjelu stana iz člana 1. Javnog oglasa ima lice koje nije riješilo svoje stambeno pitanje, odnosno ako ono ili članovi njegove uže porodice nisu nosioci stanarskog prava ili nemaju stan ili kuću u vlasništvu ili suvlasništvu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Javni oglas za dodjelu stana u ulica “Hasana Kjafije Pruščaka” 

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba