Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

Dešavanja

Općina Zavidovići je u skladu sa Odlukom Općinskog načelnika o utvrđivanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići, broj: 02-04-33/22-AP-2 od 05.01.2022. godine, pripremila Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići .

Oglas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i u dnevnom listu “Oslobođenje”, a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u navedenim medijima.

Tekst Javnog oglasa može se preuzeti o v d j e .

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba