Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Zavidovići

Dešavanja

Foto: Arhiv

Javna ustanova “Dom zdravlja” Zavidovići prima u radni odnos radnike na radno mjesto doktor medicine – tri (3) izvršioca.
Osnovna plata za radno mjesto doktor medicine u JU “Dom zdravlja” Zavidovići za 150 radni sati iznosi 1.586,25 KM.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos:
– da su državljani Bosne i Hercegovine;
– da su stariji od 18 godine;
– da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto “doktor medicine”.

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto “doktor medicine” su:
– da imaju završen Medicinski fakultet
– da imaju položen stručni ispit za zvanje “doktor medicine”

JAVNI KONKURS

Izvorni članak: www.zavidovici.ba