Javni poziv za dostavljanje prijedloga za Program kapitalnih investicija

Dešavanja

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva pristupila je izradi ažuriranog Programa kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2021 – 2025. godina.

Pravo predlaganja projekata za izradu prijedloga revidiranog Programa kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2021-2025. godina imaju upravni organi, javne ustanove i preduzeća Općine Zavidovići, mjesne zajednice, pravna lica, udruženja građana, sportska udruženja i klubovi.

Iz službe pozivaju zainteresovane da u skladu sa članom 11. Odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 8/2019), za planski period 2021–2025. godina dostave maksimalno po tri prijedloga projekata za svaku definisanu kategoriju i potkategoriju projekata.

Dokumenti za preuzimanje:

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata
Odluka o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići
Izvod iz Plana kapitalnih ulaganja Općine Zavidovići za period 2020 – 2024
Obrazac za predlaganje investicionih projekata za potrebe PKI

Zdici.info