JKP Radnik d.o.o. : Obavijest za korisnike usluge odvoz otpada putem vreća

Dešavanja

– Upozoravaju se svi korisnici usluge odvoza otpada putem vreća da sadržaj vreća bude takav da je moguć utovar na adekvatna vozila (max. težina vreća do 25 kg), tačnije unutar sadržaja vreća nije dozvoljeno da se nalazi šljaka i pepeo iz kućnih ložišta – navodi se u saopćenju.

Izvorni članak: jkpradnik.ba