JUDB 92. - 95. Zavidovići organizuje mirne proteste

Dešavanja
Protesti - Ilustracija

Protesti - Ilustracija (Foto: Zdici.info)

Jedinstveno Udruženje Demobilisanih Boraca 92. – 95. Zavidovići organizuje mirne proteste u srijedu, 15.05.2019. godine sa početkom u 10:00 sati ispred zgrade općine Zavidovići. Pozivaju sve građane, radnike, penzionere i druge da se pridruže protestima i time daju podršku borbi za ostvarivanje boračkih prava, za borbu protiv pljačke i kriminala, te manipulacija i diskriminacija.

U javnom pozivu udruženja stoji:

Cilj protesta je zaštita prava svakog demobilisanog borca koji je bio učesnik rata, vraćanje izgubljenih i oduzetih prava od strane pojedinaca i interesnih grupa koje pljačkaju borce trošeći njihov borački novac 20 godina. Vraćanje dostojanstva borcima koji su branili ovu zemlju, prekid diskriminacije među borcima, prekid podjela među borcima, statusno i sistemsko rješavanje prava boraca, transparentniji rad općinskih službi za BIZ, gašenje pljačkaških elita, tzv. boračkih udruženja koja 20 godina rade protiv interesa boraca, smjene onih koji ne rade u interesu boraca unutar općinskih službi za BIZ i komisije za BIZ.

Razlog protesta je zbog manipulacija pomoćnika načelnika za BIZ koji je odgovoran za sva negativna dešavanja boraca na području općine Zavidovići kao i njegove sprege sa udruženjima čiji su predstavnici koristili prava svih boraca iako su isti materijalno obezbijeđeni od države po raznim osnovama, a isti nisu radili u interesu boraca, niti uređivanju i izgrađivanju njihovih prava.

Iz udruženja navode da su mirni protesti najavljeni MUP-u ZDK prema zakonima i propisima o javnim okupljanjima.

Zdici.info