Konačna lista studenata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija Općine Zavidovići za akademsku 2019./2020.

Dešavanja

Obavještavaju se redovni studenti sa prebivalištem na području općine Zavidovići da je dana 30.10.2020. godine objavljena Konačna lista studenata – aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija Općine Zavidovići za akademsku 2019./2020. godinu.

Konačna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Zavidovići i ovdje.

Rok za ulaganje žalbi Općinskom načelniku na Konačnu listu studenata – aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija Općine Zavidovići za akademsku 2019./2020. godinu je osam dana od dana objavljivanja liste.

Zdici.info