Konačna lista studenata za dodjelu novčane nagrade “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović”

Dešavanja

Obavještavaju se redovni studenti, od druge do šeste godine studija prvog i drugog ciklusa, sa područja općine Zavidovići koji su u konkurenciji za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2020./2021. godinu da je Konačna lista studenata koji su u konkurenciji za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2020./2021. godinu objavljena dana 13.9.2021. godine na Oglasnoj ploči Općine Zavidovići.

Dodjela nagrada za posebno nadarene studente izvršit će se od strane Općinskog načelnika dana 15.09.2021. godine sa početkom u 8:30 u Velikoj sali Općine Zavidovići u okviru Programa obilježavanja Dana općine Zavidovići.

Konačna lista studenata za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović”

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba