Konačna rang-lista općinskih poticaja u poljoprivredi ostvarenih po javnom pozivu za 2021. godinu

Dešavanja

Konačna rang-lista poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili poticaje sa „Transfera za razvoj poljoprivrede“ planiranog u Budžetu općine Zavidovići za 2021. godinu.

PREUZIMANJE:
Konačna rang-lista općinskih poticaja u poljoprivredi ostvarenih po javnom pozivu za 2021. godinu

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba