Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2019./2020.godinu

Dešavanja

Predmet konkursa
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Zavidovići u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji ostvaruju prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Zavidovići, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Zavidovići, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2019./2020.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

Pravo učešća na konkursu imaju:
djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
– ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
– socijalno-ekonomska situacija;
– učešće u Oružanim snagama;

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 01.07. 2019. do 22.07.2019. godine u Službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Zavidovići.

Konkurs za nabavku obaveznih udžbenika za 2019.-2020. godine.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba