Menadžment BH Telecom Zenica posjetio općinskog načelnika

Dešavanja

Prošle sedmice načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović je ugostio menadžment BH Telecom Zenica u sastavu Jasmin Hadžiselimović, Aziz Osmanović i Mesud Avdić.

Posjeta menadžmenta je upriličena je s ciljem prezentacije investicionih ulaganja i poslovnih projekata BH Telecoma.

Tom prilikom predstavnici BH Telecoma najavili su početak radova na instalisanju optičke opreme za naseljena mjesta Potklečje, Dragovac i Vučjak, kao i početak izvođenja radova na izgradnji telekomunikacijske optičke mreže na području mjesne zajednice Mećevići u vrijednosti od 2.000.000,00 KM.

Također je najavljeno postavljanje novog relejnog uređaja na Kleku, te izgradnja ili postavljanje displeja sa mjernim parametrima datuma, vremena, temperature i zagađenosti zraka.

Pored navedenog najavljena je i izgradnja novih telekomunikacijskih kanala na području do sada nepokrivenih dijelova općine Zavidovići.

Općinski načelnik se zahvalio menadžmentu BH Telecoma na iskazanoj brizi za korisnike usluga BH Telecoma koji će na ovaj način zasigurno povećati povjerenje građana u ovaj servis.

 

Zdici.info