Ministar Arnel Isak, zajedno sa saradnicima obišao regionalne ceste na području Zavidovića

Dešavanja

Danas je ministar Arnel Isak zajedno sa svojim saradnicima obišao regionalne ceste na području Općine Zavidovići. Obilasku su prisustvovali izvođači radova kao i nadzorni organ.

Ovom obilasku pridružio se i Općinski načelnik Hašim Mujanović sa vijećnicima.

Tom prilikom konstatovalo se da je potrebno poboljšati kvalitet redovnog održavanja a u skladu sa planskim opredjeljenjima blagovremeno poduzimati aktivnosti rekonstrukcije i modernizacije regionalnih cesta.

Ministar i načelnik su usaglasili potrebu izrade projekata izgradnje kružnih tokova na spoju regionalnih cesta Žepče-Zavidovići-Maglaj i Zavidovići-Ribnica.

Zdici.info