Mladi se sve manje odlučuju na studiranje

Dešavanja
studenti

studenti

Na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH u 2016/2017, upisano je ukupno 27.946 studenata, što je devet posto manje u odnosu na akademsku 2015/2016.

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja Federacije BiH.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH u 2016/2017 godini, upisano je ukupno 27.946 studenata, što je devet posto manje u odnosu na akademsku 2015/2016 godinu. Pri tome je na javnim univerzitetima smanjenje bilo 9,6 posto, na privatnim šest posto, dok je na vjerskim broj upisanih studenata povećan za 4,5 posto, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U septembru prošle godine bilo je 25.434 nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što u strukturi ukupno nezaposlenih od 352.398 osoba čini 7,2 posto.

U strukturi nezaposlenih starosne dobi od 25-29 godine, kojih je 43.971, s visokom stručnom spremom je 9.685 ili 22 posto.

Od ukupno 25.434 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, 9.685 ili 38 posto, čine osobe starosti su 25-29 godina. Također, 7.000 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba su starosne dobi 30-34 godine, što procentualno iznosi 27,5 posto.

Najvitalniji dio društva u dobi 25-34 godine čini 16.685 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, što u ukupnoj strukturi nezaposlenih visokoobrazovanih osoba (25.434) procentualno iznosi 65,6 posto.

Izvorni članak: www.oslobodjenje.ba