MZ Rujnica: U toku je betoniranje puta koji skraćuje udaljenost do grada na pola

Dešavanja

Poslije poplava i klizišta iz 2014. godine na inicijativu Zlatana Sušića i veliku podršku i trud tadašnjeg predsjednika mjesnog savjeta Hasana Hodžića pokrenuta je akcija stvaranja pretpostavki za današnje aktivnosti.

Napravljen je most na rječici Rujnici dužine 14 metara i nosivosti 40 tona. Put izravnat i nasut rasutim materijalom u dužini 2320 metara, sa lokalnog majdana 1200m3, 400m3 završnog sloja finije šljake. Isti je prohodan i koristi se sve više. Put trenutno koristi 17 domaćinstava. Prošle godine mještani MZ Rujnice su pristupili ponovnom oživljavanju ideje betoniranja ili asfaltiranja. Stupili smo u kontakt s načelnikom općine kao i drugim servisima.

Put je dužine 2320 metara dobrim dijelom uplanjen i posjeduje riješeno imovinsko pravno pitanje. Širina je četiri i više metara. U 2017 godini je urađeno 290 metara, a u ovoj godini do sada je urađeno novih 340 metara.

Pored velike prednost, skraćenjem razdaljine za komplet Rujnicu tu je i zanimljiv detalj, najbliže naselje Kazići aktuelnim putem preko Doca, novim pravcem bi bilo bliže za 970 metara, dok velika većina naselja: Jolde, Selište, Husići i Tursići za nevjerojatnih 5935 metara. Rujnička Džamija bi sa sadašnjih 11.700 bila udaljena samo 6.130 metara.

Iz Luxemburga uzelo je učešće 15 familija, a od lokalnog stanovništva uzelo je učešće 65 domaćinstava. Radom se maksimalno zalaže desetak predanih i vrijednih ljudi. Općina je za ovakvu vrtu projekata uvela praksu 1/1 (marka na marku).

Zdici.info