Naređuje se zabrana kretanja građana na području općine Zavidovići

Dešavanja

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine FBiH”, broj 39/03/,22/06 i 43/10), član 20. Poslovnika Općinskog štaba civilne zaštite Zavidovići, broj: 07-44-619-20-a/07 od 12.11.2007. godine i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine Općinski štab civilne zaštite Zavidovići donosi:

NAREDBU

1. Naređuje se zabrana kretanja građana na području općine Zavidovići od 18:00 do 5:00 sati.

2. Iz tačke 1. ove Naredbe se svi zaspoleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (covid 19) na području općine Zavidovći, kao i zaposlene kojima se proces rada odvija u smjenama.

3. Realizacija ove naredbe izvršit će se shodno kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

4. Nadzor nad provođenjem ove Naredbe vršit će inspekcijske službe i policijski ograni svako iz svoje nadležnosti.

5. Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenju se od 22.03.2020. godine u 18 sati, do DALJNJEG.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba