Nastavak izvođenja radova na sanaciji lijeve obale rijeke Bosne u naselju Omećak

Dešavanja

Jučer, 11.09.2019. godine Općinski načelnik mr. sci. Hašim Mujanović potpisao je ugovor sa izvođačem radova GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče direktorom Zafirom Heldovac za nastavak izvođenja radova na sanaciji lijeve obale rijeke Bosne u naselju Omećak, a sredstva za realizaciju ovog projekta su u iznosu od 97.578,00 KM.

Sanacija saobraćajnice u naselju Omećak nastavlja se, nakon što je u mjesecu aprilu ove godine sanirano klizište koje je predstavljalo svakodnevnu i dugogodišnju brigu za mještane. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se uslovi života stanovnika MZ „Dolina – Alići“, kao i kvalitet saobraćaja, ali i sigurnost pješaka i automobila.

Načelnik Mujanović istakao je kako se svake godine posebna pažnja pridaje projektima sanacije i rekonstrukcije za šta se izdvajaju značajna finansijska sredstva u Budžetu Općine, te dodao da se radi o značajnom projektu za poboljšanje uslova za odvijanje saobraćaja, te uputio apel sugrađanima da za vrijeme izvođenja radova pokažu potrebno razumijevanje i strpljenje kako bi se rekonstrukcija realizovala u planiranom roku.

Realizacija značajnih projekata, razvoja i značajnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu, bit će nastavljena i u narednom periodu za dobrobit stanovnika, a sve sa ciljem poboljšanja uslova života naših građana.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba