Obavijest iz Centra za socijalni rad

Dešavanja

Dana 05.11.2019. godine izvršena je isplata za mjesec septembar 2019. godine za sljedeće oblike prava iz socijalne zaštite (a koji se finansiraju iz budžeta Ze-do kantona):

1. Dječiji dodatak
2. Stalna novčana pomoć
3. Naknada za nezaposlene porodilje
4. Naknada za smještaj u drugu porodicu
5. Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

Zdici.info